Current Issue

Issue : Volume 19, Issue 1, Jan-June, 2024
Suleiman, Femi Hafiz , Oladele Taiwo Omolara , Audu Lawal , Ali Yakubu Alhaji, Amaha Christiana, Muhammed Salihu Abubakar , Ochijenu Mercy Asibi , Ajakaiye Olusegun Abraham , Muhammed Sanni Haruna, Ibikunle Olabode Abimbola
A. V. Bhave1, S. G. Mengal2, A. K. Wavare3, G. G. Pawar4, N. C. Sonavane5, S. S. Ghadashi6, B. P. Padhye6 and M. V. Panchal7
Prof. Shinde Swapnil Kisan, Prof. Gaikwad Virbala Deepak, Prof. Jadhav Supriya Gorakh, Prof. Londhe Komal Ramesh, Prof. Gaikwad Anil Pandurang, Prof. Kakpure Krutika Balram